ارتباط با ما

آدرس: تهران

شماره تماس: 09919712753

ایمیل: info@yourdomain.com

سوالات متداول

کدام کتاب برای آزمون تومر مناسب است؟

سوالات آزمون تومر بر اساس کتاب هیت هیت می باشد و مناسب ترین کتاب هیت هیت می باشد.

کلاسهای آنلاین به چه صورت می باشد ؟

کلاسهای آنلاین خصوصی (تک نفره)به صورت ترمیک و تصویری می باشد.

در کلاسهای آنلاین از چه منابعی برای یادگیری زبان آموز استفاده می شود؟

در کلاسهای آنلاین از کتابهای آموزشی هیت هیت،یدی اکلیم ،استانبول برای یادگیری زبان آموز استفاده می شود .

کلاسهای آنلاین به چه صورته؟

کلاسها به صورت تصویری و خصوصی(تک نفره)و هر ترم ده جلسه است.

در صورت غیبت در کلاس های انلاین آیا آن جلسه سوخت می شود؟

در هر ترم شما یک جلسه امکان کنسل کردن دارید و سوخت نمی‌شود.

کلاسهای آفلاین از چه کتابی آموزش داده می شود؟

از کتاب یدی اکلیم که کتاب معتبر مرکز زبان یونس امره(سفارت)می باشد.

فرم ارتباط با ما